Lundbergh Viking Distribution | Skandinavisk distributör inom sport- och fritidssektorn

Zap Skimboards kommer till Coastal Culture 2012

Amerikanska Zap Skimboards kommer att finnas representerat med monter på Coastal Culture mässan i Varberg den 18 – 20 maj 2012. Zap Skimboards är en av världens största tillverkare av skimboards och ses som en av de viktigaste skimboard tillverkarna vad gäller utvecklingen av sporten. Zap Skimboards produkter marknadsförs och distribueras i Skandinavien av Lundbergh Viking HB som har sin bas i Åhus på den skånska ostkusten.

Skimboarding är en populär amerikansk brädsport som utövas vid strandkanten och en liten bit ut i havet. Sporten vänder sig till alla som är intresserade av fartfyllda utomhussporter såsom: skateboarding, snowboarding, vågsurfing etc. Skimboarding innebär att du springer med brädan, släpper den framför dig och hoppar på i farten. Väl uppe på brädan åker du ut mot mötande vågor för att sedan vända tillbaka och surfa på vågen.

– En stor fördel med skimboarding är att det inte behövs stora vågor för att ”skimma”, det räcker med en tunn hinna av vatten vid ett vattenbryn. När det inte finns några vågor åker man istället parallellt med strandlinjen och gör olika manövrar, berättar Patrik Lundbergh på Lundbergh Viking HB.

Coastal Culture, som genomfördes första gången 2011, är ett evenemang som vänder sig till alla som är intresserade av bräd- och vattensporter. Mässbesökare får ta del av produkter, nyheter och prova-på-aktiviteter inom street-, surf- och brädkultur. Evenemanget kommer också att innefatta fester, filmvisningar och konserter.

– Mässan är en viktig del i vår strävan att sprida skimboardingsporten till våra breddgrader samt att öka kännedomen om Zap Skimboards, som är världsledande inom sitt område, avslutar Mats Viking på Lundberg Viking HB.

För ytterligare information, kontakta: 
Mats Viking, Lundbergh Viking HB, mobil: +46 (0)73-535 28 00, e-post:info@lundbergh-viking.com

Det går också bra att besöka våra hemsidor:
www.zapskimboards.se

 

//American Zap Skimboards will be represented with a booth at the Coastal Aquaculture Fair in Varberg on May 18 to 20 2012 th. Zap Skimboards is one of the world’s largest manufacturer of Skimboards and is seen as one of the main skimboard manufacturers in the development of the sport. Zap Skimboards products are marketed and distributed in Scandinavia by Lundbergh VikingHB, which is based in Åhus on the Scanian coast.

Skimboarding is a popular American boardsport exerted by the beach and a short distance into the sea. The sport is for all who are interested in action-packed outdoor sports like: skateboarding, snowboarding, surfing, etc. Skimboarding means that you runwith the board, drop it in front of you and jump on it as moves on a thin layer of water on the beach. Once up on the board  you aim out torwards the incoming waves and then turn back and surf the wave to the beach

– A major advantage of skimboarding is that it does not need big waves to ’skim’, but just a thin layer of water at a water’s edge. When there are no waves you run and ’skim’ parallel to the shoreline and do different maneuvers, says Patrik Lundbergh onLundbergh Viking HB.

Coastal Culture, which took place the first time in 2011, is an event aimed at everyone who is interested in board and water sports. Trade fair visitors may have access to products, news and hands-on activities in the street, surf and boardculturer. The eventwill also include festivals, film screenings and concerts.

– The fair is an important part of our effort to spread the phenomenon of skimboarding to our latitudes, and to raise awareness of Zap Skimboards, the world leader in its field, says Mats Lundberg Viking on Viking HB.

For further information please contact:

Mats Viking, Lundbergh Viking HB, mobil: +46 (0)73-535 28 00, e-post:info@lundbergh-viking.com

You can also visit our website:
www.zapskimboards.se 

Sorry, the comment form is closed at this time.

Vi importerar, marknadsför och distribuerar produkter och varumärken inom golf och brädsport