Lundbergh Viking Distribution | Skandinavisk distributör inom golf

Lundbergh Viking Distribution

Vi importerar och distribuerar produkter inom sport- och fritidssektorn. Sortimentet spänner över alla säsonger, från sommar- till vinteraktiviteter och innefattar idag varumärken från tillverkare inom golf, skimboarding, skateboarding och snowskate. Vårt fokus är att bygga en framgångsrik distributionsverksamhet med spännande produkter från innovativa varumärken med hög kvalitet och stark märkesidentitet.

// We market and distribute products in the sports and leisure sector, focusing. The product range spans all seasons, from summer to winter activities, and today includes brands from manufacturers in golf, skimboarding, skateboarding and snowskate. Our focus is to build a successful distribution business with exciting products from innovative brands with high quality and strong brand identity.